een duurzame oplossing

voor zakelijke geschillen

Mediation in Business

Zakelijke conflicten

Als ondernemer weet je dat een goede samenwerking met je zakenpartners, werknemers en klanten in belangrijke mate bijdraagt aan het succes van je bedrijf. Dit vraagt dat de verschillende belangen die hierbij een rol spelen met elkaar in balans zijn. Die balans is in de praktijk niet altijd eenvoudig te vinden. Zakelijke samenwerkingen lopen soms stroef, onderhandelingen kunnen vastlopen of er kan onenigheid ontstaan op de werkvloer.

Het komt regelmatig voor dat een zakelijk meningsverschil onbedoeld escaleert en uitmondt in een zakelijke conflict. Conflicten kunnen de bedrijfsvoering sterk ontregelen, de relatie onnodig schade toebrengen en kosten doorgaans veel geld, tijd en negatieve aandacht.

Mediation, een zakelijke oplossing

Als het niet lukt om er zelf uit te komen kan het nuttig zijn om een professionele conflictbemiddelaar in te schakelen: een mediator. Een mediator is een onafhankelijke en onpartijdige professional die partijen met elkaar in gesprek brengt en hen begeleidt bij het vinden van een oplossing voor hun conflict.

Redenen om voor mediation te kiezen kunnen zijn dat partijen snel duidelijkheid willen hebben, de kwestie binnenskamers willen oplossen of omdat het belangrijk is om controle te houden over de kosten en de uitkomst van het geschil.

In een mediation zijn partijen zelf de architect van hun oplossing. Dit maakt dat mediation doorgaans leidt tot duurzame en bedrijfsmatig efficiënte oplossingen. De slagingskans van een mediation is hoog en gemaakte afspraken worden in de regel nagekomen.

Mediation in arbeidsgeschillen

Mediation is een in de praktijk succesvol gebleken methode voor het oplossen van arbeidsconflicten. Huidige wet- en regelgeving verlangen van de werkgever dat hij zich inspant om constructief overleg te voeren met de werknemer en probeert om samen een passende oplossing te vinden. Mediation biedt bij uitstek ruimte om de persoonlijke aspecten en communicatieproblemen te bespreken die vaak ten grondslag liggen aan conflicten op en rond de werkvloer (ontslag, re-integratie, samenwerking, reorganisatie, medezeggenschap).

Mediation Kamer Amsterdam (MKA)

De mediators van de Mediation Kamer Amsterdam (MKA) hebben, vanuit hun achtergrond in de advocatuur en het bedrijfsleven, ruime ervaring in het hanteren van zakelijke conflicten en het begeleiden van onderhandelingsprocessen. Hierdoor kunnen zij snel tot de kern komen en overzien welke zakelijke en commerciële belangen van partijen een rol spelen.

Specialistische kennis op het gebied van conflicthantering en de dynamiek van conflicten maakt dat zij oog hebben voor de communicatieve en persoonlijke aspecten, die ook bij zakelijke conflicten een rol spelen. Professionaliteit, onafhankelijkheid, neutraliteit en warme betrokkenheid staan hierbij centraal.

Zie de pagina partners voor een uitgebreide omschrijving van de achtergrond en ervaring van de MKA partners.

Een conflict vernauwt je blik. Een goede vraag op het juiste moment kan helpen de aandacht weer te richten op wat wel mogelijk is.
Linda Couwenberg, partner MKA

Werkwijze

Een zakelijk conflict kent een eigen dynamiek en vraagt om een specifieke aanpak en een mediator die gewend is om te gaan met complexe zakelijke geschillen. De partners van MKA zijn onafhankelijk en onpartijdig. Zij voeren hun opdracht uit onder strikte geheimhouding en met volledig respect voor de autonomie van partijen. In een aantal bijeenkomsten brengen partijen onder begeleiding van de mediator in kaart wat hun belangen zijn en wordt op basis

 

van deze belangen onderhandeld naar een werkbare en voor iedereen aanvaardbare oplossing. Samen met partijen bekijkt de mediator vervolgens hoe afspraken ook voor de toekomst kunnen worden geborgd. Gemaakte afspraken worden – in samenspraak met de adviseurs van partijen – vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In voorkomende gevallen wordt deze overeenkomst opgesteld door een advocaat.  

 

 1. Intake
 2. Belangen in kaart brengen
 3. Uitwerken opties
 4. Onderhandelen over opties
 5. Realiteitstoets
 6. Vastleggen
Meer over onze werkwijze

De partners van MKA

 • Linda Couwenberg

  Linda Couwenberg (1974) is MfN-registermediator en jurist met ruime ervaring binnen de advocatuur en het bedrijfsleven. Als advocaat specialiseerde zij zich in het insolventierecht... Lees meer
 • Willem Meijer

  Willem Meijer (1968) is Executive Director, Supervisor, Executive Coach en Business Mediator. Willem is commissaris bij Euroclear Nederland, België en Frankrijk en Chairman of... Lees meer

Kunnen wij u ergens mee van dienst zijn? Bel +31 20 7607540, mail naar info@mediationkameramsterdam.nl