Procesbegeleiding

Met procesbegeleiding wordt bedoeld het begeleiden of voorzitten van een of meer gesprekken, bijeenkomsten of vergaderingen door een neutrale derde. Doel is om de besluitvorming die hierin aan de orde is zo efficiënt, uitgebalanceerd en voortvarend mogelijk te laten verlopen, met inachtneming van de belangen van alle betrokkenen.

De facilitator is verantwoordelijk voor het procesmanagement en het communicatie- en onderhandelingsproces, waardoor deelnemers zich kunnen focussen op de inhoud. De facilitator concentreert zich op het in kaart brengen en vervolgens kanaliseren van alle verschillende belangen zodat besluiten worden genomen die door alle betrokken worden gedragen en de kans op toekomstige conflicten minimaliseren.

Een proces-begeleider kanaliseert de belangen van de partijen.

 

MKA_kleur-11

Kunnen wij u ergens mee van dienst zijn? Bel +31 20 7607540, mail naar info@mediationkameramsterdam.nl