Mediation in business

Informeel en vertrouwelijk

Mediation in zakelijke geschillen kan het beste worden omschreven als een informeel, vertrouwelijk en op belangen gericht onderhandelingsproces, dat wordt  begeleid door een onafhankelijke en onpartijdige derde, de mediator. De mediator heeft als taak om effectief te sturen op de communicatie en het onderhandelingsproces, met als doel de deelnemende partijen in staat te stellen om in relatief korte tijd een werkbare oplossing te vinden voor hun geschil.

Grote kans van slagen

Deelname aan mediation geschiedt vrijwillig en impliceert dat de deelnemende partijen onderhandelingsruimte hebben en onderhandelingsbereid zijn. Hierdoor is de gemiddelde slagingskans van een mediation hoog. Omdat deelnemers zelf de architect zijn van hun oplossing, leidt mediation doorgaans tot een duurzame en bedrijfsmatig efficiënte oplossing.

Een rechtsgang is vaak langdurig en ongewis, mediation kan snel duidelijkheid brengen.

Kunnen wij u ergens mee van dienst zijn? Bel +31 20 7607540, mail naar info@mediationkameramsterdam.nl