Expertise

Jarenlange praktijkervaring op hun eigen deelgebieden maakt dat de partners van Mediation Kamer Amsterdam kunnen overzien welke commerciële en zakelijk belangen mogelijk een rol spelen in het conflict.  Door partijen te bewegen  hun werkelijke belangen op tafel te leggen kunnen zij effectief sturing geven aan het onderhandelingsproces.

Met de juiste vraag op het juiste moment toetsen zij of besluiten weloverwogen worden genomen en gebaseerd zijn op valide informatie. Samen met partijen gaan zij na of gemaakte afspraken duurzaam en uitvoerbaar zijn en werkelijk bijdragen tot een oplossing van het conflict.

Aandachtsgebieden:

  • Arbeidsconflicten, bijvoorbeeld ontslag, reorganisatie, medezeggenschap;
  • Conflicten binnen bedrijven, bijvoorbeeld tussen aandeelhouder(s) en directie, tussen directie en management, tussen afdelingen of binnen teams;
  • Conflicten tussen bedrijven, bijvoorbeeld tussen handelspartners, met betrekking tot franchisecontracten, joint-ventures of andere langdurige samenwerkingsverbanden;
  • Conflicten tussen vrije beroepsbeoefenaren, bijvoorbeeld binnen samenwerkingsverbanden van artsen of advocaten;
  • Fusies, overnames of herstructureringen, bijvoorbeeld over afgebroken onderhandelingen of  integratieconflicten na fusie of overname;
  • Financiële conflicten, bijvoorbeeld over herfinancieringen of de vestiging of uitwinning van  zekerheden;
  • Faillissement – en insolventiegerelateerde kwesties, bijvoorbeeld geschillen tussen crediteuren en curatoren, tussen crediteuren onderling of over bestuurdersaansprakelijkheid.
Als ervaren procesadvocaat weet ik als geen ander wat een impact een juridische procedure kan hebben. Mediation is veelal efficiënter en leidt over het algemeen tot een bevredigender resultaat.
Ayolt Zoer, partner MKA

 

Kunnen wij u ergens mee van dienst zijn? Bel +31 20 7607540, mail naar info@mediationkameramsterdam.nl