Mediation heeft mijn zakelijk leven enorm veranderd. Interview Willem Meijer

In een serie interviews, door Alexandra Vuijk, met oud cursisten van de Beroepsopleiding tot Legal Mediator, vandaag het interview met ondernemer, business mediator en interim bestuurder, Willem Meijer.

Willem Meijer was voorheen CEO van TOM (The Order Machine) en SNS Securities N.V. Als ondernemer en bestuurder heeft hij leiding gegeven aan diverse reorganisatietrajecten, overnames en het opstarten van nieuwe bedrijven en bedrijfsonderdelen. Veranderingsprocessen en people-management vormen daarbij een rode draad. Hij volgde in 2013 de beroepsopleiding tot Legal Mediator bij het ADR-instituut.

Op dit moment is Willem founding partner van Canalize, waar hij advies-, toezicht-, mediation- en interimwerkzaamheden verricht. Willem is oprichter van de ETM Factory en initiatiefnemer van de Mediation Kamer Amsterdam. Daarnaast wordt hij regelmatig door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam tot onafhankelijk bestuurder benoemd.

“Mediation heeft mijn zakelijk leven enorm veranderd”

Effectieve oplossingen: kanaliseren van belangen

“In mijn loopbaan was ik veel bezig met de bedrijfsmatige en organisatorische kant van bedrijven. Reorganiseren, overnemen, integreren. Zaken van A naar B brengen, waarbij verschillende standpunten een rol speelden. Bij ADR heb ik geleerd om verder te kijken dan die standpunten, naar de achterliggende belangen. En die belangen vervolgens te kanaliseren. Als je dat effectief kunt, gaan belangen op enig moment overlappen, waardoor mensen veel creatiever naar oplossingen gaan zoeken. Daarmee wordt menig conflict beslecht, of voorkomen.”

Toegevoegde waarde: mensen in beweging krijgen

“Mediaton heeft mijn zakelijk leven enorm veranderd. Ik pak zaken anders aan, ik luister op een andere manier en ik communiceer anders. Ik pas de mediationvaardigheden vaak toe. Niet alleen bij conflicten, maar ook in dagelijkse werkzaamheden, zoals bij het uitwerken van een business case of in een brainstormsessie. Ik heb ze volledig geïntegreerd in mijn managementstijl en gesprekstechnieken. Maar ik ben ook zo enthousiast geworden over het vak dat ik zelf mediator ben geworden. Ik treed regelmatig op als business mediator. En als ik door de Ondernemingskamer als bestuurder wordt benoemd gaat dat vaak samen met een mediationrol.”

Excellentie: echt effectieve tools

“ADR is mij aangeraden door een goede bekende, zelf ook een mediator. De opleiding is vrij intensief en relatief lang, maar dat was een bewuste keuze. Ik wilde mij écht bekwamen in de vaardigheden en technieken. Dat vraagt niet alleen theorie, maar vooral ook heel veel oefening in de praktijk. Dan kon bij ADR, in een groep met een goed niveau. Dat is belangrijk, zeker nu in de maatschappij steeds breder gedragen wordt dat mediators effectievere tools tot hun beschikking hebben dan advocaten. Zij kiezen toch vaker de weg van de polarisatie.”

https://adrinstituut.nl/mediaton-heeft-mijn-zakelijk-leven-enorm-veranderd/

wm 2

Kunnen wij u ergens mee van dienst zijn? Bel +31 20 7607540, mail naar info@mediationkameramsterdam.nl