Barcelona, Brexit, Bitcoin en Bokito.

Wat is het verband tussen Barcelona, Brexit, Bitcoin en Bokito? Naast dat het lekker allittereert gaat het over een disconnect tussen gevoel en verstand. Gevoel of emoties in biologische zin zijn reacties die worden gereguleerd door het limbisch systeem in de hersenen. Prikkeling van dit systeem geeft aanleiding tot allerlei fysiologische reacties. Daarnaast is er de ratio die deze primaire reactie kan sturen in iets verstandigs.

Bokito

Vanwege het minder ontwikkelde cognitieve deel van de hersenen kan Bokito zijn gedrag niet goed sturen. Dat maakte in 2007 dat deze zilverrug-gorilla uit Blijdorp ontsnapte en een bezoekster met zich meesleurde en ernstig verwondde. De vrouw bezocht Bokito jarenlang meerdere malen per week en bouwde een speciale band op. Althans dat was haar indruk. Het gevoel bij Bokito bleek anders. Het lang direct in de ogen kijken veroorzaakte een enorme woede in het limbische systeem van de aap. De vrouw en Bokito hadden een betere verstandhouding met minder desastreuse afloop kunnen hebben als beide limbische prikkelingen wat beter rationeel gestuurd waren. De vrouw had wellicht haar affectie anders getoond dan het staren naar Bokito, die dit als bedreigend ervoer. Bokito had wellicht tot 10 kunnen tellen toen hij de woede voelde opkomen. De vrouw had namelijk goede bedoelingen.

Barcelona en Brexit

Het lijkt wel of dit Bokito effect ook van toepassing is op een veel bredere groep mensen dan enkel de mevrouw uit Blijdorp. Als je de Brexit beschouwt dan is het niet meer deel uitmaken van Europa voor het Verenigd Koninkrijk, economisch gezien, geen verstandige keuze. Daar zijn inmiddels de geleerden het wel over eens. Toch kozen de Britten met meerderheid voor een vertrek uit Europa. Opvallend was dat zelfs de gebieden, zoals Wales, die het meest van de steun uit Europa profiteerden, overtuigend voor een vertrek stemden. Was dit een limbische beslissing? Ook in Catalonië voert de emotie de boventoon. Onder dreiging van een afsplitsing zijn inmiddels veel ondernemingen verhuisd en zal ontegenzeggelijk een afsplitsing zorgen voor een terugval in de economie van de regio. Met alle ratio van de wereld is het gevoel van de bevolking blijkbaar niet bij te sturen naar een meer verstandige keuze. Wat is dan de emotie die zo meespeelt en die het limbische gedeelte van onze hersenen zo laat overheersen? Boosheid? Diepgewortelde onrust? Onvrede?

Bitcoin is hebzucht

Als ik naar de waardeontwikkeling van de Bitcoins kijk, dan moet ik altijd aan de speech van Gordon Gekko uit de film Wallstreet denken. De achterliggende Blockchain-technologie van de Bitcoin is natuurlijk veelbelovend en revolutionair. Het zal zeer zeker een belangrijk onderdeel van ons (financiële) systeem worden in de toekomst. Niettemin kleeft aan de waarde van de Bitcoin een Bokito effect. wat is de drijvende kracht achter de waardestijging van de Bitcoin die een ongetemde limbische prikkeling die ons blind laat ‘investeren’ in deze cryptomunt? Hebzucht!

Gordon Gekko: “The point is, ladies and gentleman, that ‘greed’ — for lack of a better word — is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms — greed for life, for money, for love, knowledge — has marked the surge of mankind. And greed — you mark my words — will not only save Teldar Paper, but that other malfunctioning corporation called the USA.”

Bitcoin naar de 100,000 ?

Barcelona, Brexit, Bitcoin, Bokito… Wat we ons kunnen afvragen is of we dankzij of ondanks de evolutie zijn aanbeland waar we nu zijn. Blijkbaar laten we ons drijven door meer emotie in onze beslissingen en gebruiken we het verstand enkel wanneer dat ‘emotioneel’ inpasbaar is. Dat maakt de toekomst dan ook ietwat onvoorspelbaar.

De Bitcoin naar de 100,000 of naar 0? Wie zal het zeggen. Ik ga denk ik deze kerstvakantie maar weer eens naar Artis met mijn kinderen. Misschien kom ik dan tot nieuwe inzichten.

Kunnen wij u ergens mee van dienst zijn? Bel +31 20 7607540, mail naar info@mediationkameramsterdam.nl