Werkwijze

De partners van Mediation Kamer Amsterdam (MKA) zijn onafhankelijk en onpartijdig. Zij voeren hun opdracht uit onder strikte geheimhouding en met volledig respect voor de autonomie van partijen.

Hun taak is er op gericht om effectief te sturen op de communicatie en het onderhandelingsproces tussen de conflictpartijen en hen te begeleiden bij het nemen van de beslissingen die nodig zijn om een einde te maken aan hun conflict. 

Hebben partijen eenmaal een oplossing bereikt, dan zorgen de partners van MKA – samen met de adviseurs van partijen – voor een gedegen vastlegging van de gemaakte afspraken. 

Mijn uitgangspunt is dat ieder conflict voor alle betrokkenen een uitgelezen kans is op duurzame groei en zakelijk rendement.
Pelle Engel, partner MKA

 

MKA_kleur-11-(1920-1280)-web

Werkwijze

Een zakelijk conflict kent een eigen dynamiek en vraagt om een specifieke aanpak en een mediator die gewend is om te gaan met complexe zakelijke geschillen. De partners van MKA zijn onafhankelijk en onpartijdig. Zij voeren hun opdracht uit onder strikte geheimhouding en met volledig respect voor de autonomie van partijen. In een aantal bijeenkomsten brengen partijen onder begeleiding van de mediator in kaart wat hun belangen zijn en wordt op basis

 

van deze belangen onderhandeld naar een werkbare en voor iedereen aanvaardbare oplossing. Samen met partijen bekijkt de mediator vervolgens hoe afspraken ook voor de toekomst kunnen worden geborgd. Gemaakte afspraken worden – in samenspraak met de adviseurs van partijen – vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In voorkomende gevallen wordt deze overeenkomst opgesteld door een advocaat.  

 

  1. Intake
  2. Belangen in kaart brengen
  3. Uitwerken opties
  4. Onderhandelen over opties
  5. Realiteitstoets
  6. Vastleggen

Kunnen wij u ergens mee van dienst zijn? Bel +31 20 7607540, mail naar info@mediationkameramsterdam.nl